مهمان : 0
امروز : 3225
ديروز : 2826
ماه : 88532
كل : 2683538
 
  گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان
سال 1396:

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقی - پاییز سال 1396

سال 1395:

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقی - سال 1395

سال 1393:

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقي ـ پاییز 1393

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقي ـ تابستان 1393

 گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی - بهار 1393

سال 1392:

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقي در سال 1392

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقي ـ زمستان 1392

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقي ـ پاییز 1392

 گزيده‌ شاخص‌ها ‌و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان آذربايجان شرقي ـ تابستان 1392

 گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی - بهار 1392

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir