قوانین و مقررات دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

- قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

- آئین نامه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

- آیین نامه ستاد ساماندهی امور جوانان

- آئین نامه شورای سالمندان

- آئین نامه کمیته بیماری های خاص

- آیین نامه کارگروه ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی و سلامت مناطق حاشیه نشین

- آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

- آئین نامه ساماندهی متکدیان

- آئین نامه کمیته مبارزه با مشروبات الکلی

- آئین نامه تشکیل هیات اندیشه ورز

- برنامه استراتژیک ملی کنترل ایدز


- دستورالعمل اجرایی و ارزشیابی برنامه استراتژیک ایدز

- دستورالعمل اجرایی جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی

- دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

- دستورالعمل تشکیل ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعی و فرهنگی

- دستورالعمل کمیسیون امنیت اجتماعی و اخلاقی

- دستورالعمل برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی

- دستورالعمل ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی اولویت دار

- دستورالعمل شورای ثبت وقایع حیاتی

- دستورالعمل کمیته ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

- دستورالعمل کمیته مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir