معرفی مدیرکل امور شهری

مرتضی علیخانی
شماره تماس: 35291535
 
 
 
  دفتر امور شهری و شوراها
شرح وظایف:

- مطالعه و بررسي وضع شهرهاي استان از نظر تأسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي شهرهاي استان
- همكاري با واحد برنامه ريزي عمراني وزارت كشور در زمينه تهيه و تظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين الويت هاي طرح هاي عمراني در شهرها.
- بررسي طرح هاي عمراني شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هائيكه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي گيرد با همكاري دفتر فني .
- مطالعه  بررسي در مورد منابع درآمد شهرداري ها به منظور ارائه خط مشي  اتخاذ روشهائي در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري ها و خود كفائي آنها.
- نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني  شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمان هاي اجرائي مربوطه به منظور رفع موانع با همكاري دفتر فني .
- بازرسي از اقدامات عمراني در سطح شهرها و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذيربط .
- تعيين اولويت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .
- بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي شهر و پيشنهادات شهردار يها در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري .
- صدور دستورالعمل هاي لازم به شهرداري ها به منظور ايجاد هماهنگي در تهيه طرح هاي عمراني از مالي و اعتباري .
- بررسي نيازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آنها .
- نظارت بر انجام امور پرسنلي و استخدام شهردار يها .
- مراقبت در امور راهنمائي و رانندگي و اتوبوسراني و تاكسيراني و مؤسسات حمل و نقل

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir