معرفی مدیرکل امور روستایی

تقی کرمی
شماره تماس: 35291471
 
 
 
 گزارش عملکرد
آرشیو Print RSS
 
 اخبار
پرداخت 353 میلیارد تومان تسهیلات برای 2964 طرح اشتغال روستایی در آذربایجان شرقی

مدیرکل امور روستایی استانداری خبر داد:
پرداخت 353 میلیارد تومان تسهیلات برای 2964 طرح اشتغال روستایی در آذربایجان شرقی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی از پرداخت 353 میلیارد تومان تسهیلات برای 2964 طرح از زمان آغاز طرح اشتغال پایدار روستایی تاکنون خبر داد.
پنجشنبه هیجدهم مهر 1398
آرشیو Print RSS
 
  دفتر امور روستایی و شوراها
شرح وظایف:

1. مطالعه و بررسي وضع روستاها از نظر تأسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاهاي استان.
2. همكاري با واحدهاي ذيربط در وزارت كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت‌هاي طرح‌هاي عمراني در روستاها.
3. بررسي طرح‌هاي عمراني روستاها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح‌هايي كه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي‌گيرد با همكاري دفتر فني استانداري.
4. اقدام در مورد راهنمائي شوراهاي اسلامي ده و واحدهاي عمران روستائي به منظور پيشرفت برنامه‌هاي عمراني با استفاده از خودياري و مشاركت مردم.
5. نظارت بر برنامه‌هاي عمراني و گزارش‌گيري مستمر از نحوه اجراي مصوبات، قوانين و مقررات و پيشرفت برنامه‌هاي عمراني روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته و محروم عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی
6. هماهنگي با دستگاههاي مربوطه در تدوين طرح‌هاي توسعه اقتصادي براساس استعدادهاي مناطق، به منظور توسعه سرمايه‌گذاري علي‌الخصوص در زمينه گردشگري، صنايع كوچك و تبديلي و صنايع مرتبط با بخش كشاورزي.
7. انجام هماهنگي و پيگيري لازم از دستگاه‌هاي مربوطه، بانك‌ها و موسسات مالي به منظور پرداخت كمك‌هاي فني و اعتباري، تسهيلات قرض‌الحسنه و وام‌هاي خرد جهت توسعه اشتغال روستايي و تهيه گزارش عملكرد اقدامات اشاره شده.
8. همكاري با واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و واحدهاي تخصصي در استانداري به منظور بررسي و شناسايي راهكارهاي اجرايي و عملياتي: 1- ساماندهي و تشويق مهاجرت معكوس به روستاها 2- فعال‌سازي تشكل‌هاي مردمي و خيرين و بخش خصوصي در زمينه انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و طرح‌هاي اشتغالزا در مناطق روستايي، رشد و توسعه كارآفريني و ايجاد مشاغل جديد از طريق انجام آموزش‌هاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي هر منطقه 3- رفع نيازهاي آموزشي در زمينه ديني، تربيتي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي در روستاها و پيگيري اختصاص منابع و امكانات موردنياز جهت تقويت روحيه خودباوري، خوداتكايي و عزت نفس در روستاييان.
9. توسعه خدمات و بهداشت عمومي در سطح روستاها با همكاري دهياران و واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص پوشش كامل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و تهيه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بيمه‌هاي سلامت، تأمين اجتماعي و ساير خدمات بيمه‌اي در روستاهاي استان.
10. نظارت بر اقدامات دستگاههاي متولي حفظ محيط زيست و بهداشت عمومي روستاها در چارچوب قوانين موجود.
11. نظارت بر واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در زمينه اجراي طرح‌هاي بهسازي و نوسازي ساختار كالبدي محيط و مقاوم‌سازي مسكن روستايي و اجراي طرحهاي مصوب روستايي.
12. تعيين اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از حوادث غيرمترقبه و ارائه به اداره كل مديريت بحران جهت تخصيص اعتبارات لازم.
13. بررسي و اظهارنظر در مورد مصوبات شوراي روستا در مورد برنامه‌هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري و همكاري با واحدهاي ذيربط در نظارت بر فرآيند تهيه بودجه ساليانه و حسابرسي دهياريهاي استان.
14. برنامه‌ريزي و پيگيري درخصوص تشكيل دهياري‌ها براساس قوانين و مقررات مربوط با كمك و همكاري فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي استان.
15. ابلاغ قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوط به دهياريها به فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي.
16. پيگيري تهيه طرح‌هاي روستايي با كمك دهياران و تصويب مراجع ذيربط استاني.
17. ابلاغ برنامه‌ها و اهداف توسعه روستايي به فرمانداران ، بخشداري‌ها و دهياريها.
18. پشتيباني در زمينه تأمين و تجهيز دهياري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه با واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري تأمين ماشين‌آلات عمراني و خدماتي روستا از سوي واحدهاي ذي‌ربط.
19. همكاري با واحدهاي مسئول در بررسي تعرفه‌هاي عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي دهياري و شوراي اسلامي روستا و پيگيري انجام مراحل قانوني جهت تأييد و ابلاغ براي اجرا.
20. همكاري با واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي ذيربط در استانداري به منظور تهيه بانكهاي اطلاعاتي، جمع‌آوري اطلاعات و تنظيم گزارشات مرتبط با تغييرات شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيربنايي روستاهاي استان و كنترل مستمر تغييرات اين شاخص‌ها و به روزرساني بانك اطلاعات دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستا

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir