معرفی مدیرکل حراست

محمد شهابی
 
 پیوندها
 
  اداره کل حراست
 شرح وظایف:
- اظهار نظر در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلبان ورود خدمت به استانداري و فرمانداري ها و بخشداري ها و شهرداري هاي استان مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مصوب و رسيدگي به شكايات واصله در مورد آنها
- بررسي  و تعيين رده حراستي پرسنل جهت دسترسي به اسناد طبقه بندي شده
- اعلام صلاحيت پرسنل جهت تصدي مشاغل و داوطلبان اشتغال ، انتقال و مأموريت به استانداري و واحدهاي تابعه
- صدور كارت شناسايي كاركنان و انجام و طبقه بندي كليه امور و اسناد داراي طبقه بندي
- اجراي طرح هاي آموزشي مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت كشور
- ثبت و صدور نامه ها و دريافت و ارسال نامه هاي طبقه بندي شده استانداري .
- ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت كشور بمنظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط مشي ها و دستورالعمل هاي لازم

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir