سفر رئیس جمهور بولیوی به آذربایجان شرقی
22:44 | 1389/08/08
خوشامدگویی به رئیس جمهور بولیوی در فرودگاه تبریز