دیدار استاندار با خانواده های شهدا
11:12 | 1389/08/13
استاندار در منزل شهیدان رضایی و دیدار با پدر شهیدان