دسترسی آزاد به اطلاعات

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه‌های عمومی و دولتی موظفند اطلاعات عمومی تولید شده در دستگاه خود را در اختیار تمامی شهروندان ایرانی قرار دهند. از این رو استانداری آذربایجان شرقی، خود را مکلف می دانند تا تمامی اطلاعات این مجموعه (غیر از اطلاعات محرمانه) را در اختیار شهروندان قرار دهند. این صفحه به‌منظور انتشار اطلاعات استانداری آذربایجان شرقی و دفاتر زیرمجموعه آن ایجاد شده و به‌تدریج تکمیل می‌شود.

همچنین می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به سامانه رسمی این قانون مراجعه کنید. (اینجا) در این سامانه شما می‌توانید از هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید.


قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط:

* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* منشور حقوق شهروندی

* متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

* آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

* آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

* آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir