شماره‌های تماس معاونت هماهنگی امور عمرانی
 
نام مدیریت/ گروه نام مدیر شماره تماس
معاون هماهنگی امور عمرانی جواد رحمتی 35291500
رئیس دفتر رستم‌پور 35291500
مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک رضا طوسی 35291515
معاون شهرسازی و نظارت علی‌اصغر عبدالعلی‌پور 35291720
معاون حمل و نقل و ترافیک - 35291487
رئیس گروه شهرسازی کریم باقری 35291506
رئیس گروه نظارت محمد ظریفی خسروشاهی 35291519
رئیس گروه ترافیک - 35291483
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مرتضی علیخانی 35291535
معاون مدیرکل عباس خراسانی 35291738
رئیس گروه امور شهری میکائیل توحیدی 35291527
رئیس گروه امور شوراها - 35291531
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها تقی کرمی 35291471
معاون مدیرکل حیدر صادقی 35291581
معاون اشتغال و سرمایه‌گذاری مرضیه شمالی 35291478
معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاها ایرج مرندی 35291580
مدیرکل مدیریت بحران محمدباقر هنربر 35291713
معاون مدیرکل نادر واحدی 35291570
رئیس گروه مطالعات، امور ایمنی و بازسازی عبدالصمد رحیمی 35291563
رئیس گروه حوادث غیرمترقبه، امداد و نجات فرزین هادی‌پور 35291564
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir