معرفی مدیرکل سیاسی

مرتضی محمدزاده
شماره تماس: 35263832
 
 
مهمان : 0
امروز : 626
ديروز : 2270
ماه : 80336
كل : 2825972
 
  دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
شرح وظایف:

- بررسي گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضيان تأسيس حزب ، جمعيت ، انجمن سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات  و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور.
- نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعاليت احزاب، جمعيت ها ، انجمن هاي اسلامي و ارسال گزارشات در اين مورد به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
- پيگيري و تشكيل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي جهت صدور مجوز هاي لازم.
- دريافت و پيگيري درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپائي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني.
- تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي عمومي دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران  در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
- جمع آوري وجمعبندي اخبار و گزارشات سياسي استان و تجزيه و تحليل آن و انعكاس به وزارت كشور .
- پيگيري و اجراي برنامه هاي مربوط به نشست هاي مستمر با نخبگان و شخصيت هاي
ذي نفوذ سياسي و اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاههاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .
- انجام امور مربوط به كليه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانين مربوطه و نظارت بر حسن اجراي آنها.
- تهيه و تنظيم آمارهاي مورد نياز انتخابات و نتيجه گيري از پيشرفت كار .
- بررسي و انجام مطالعات لازم در مورد ايجاد ، انتزاع ، الحاق و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و ارائه نظرات و پيشنهادات مناسب به وزارت كشور
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir