معرفی مدیرکل اداری و مالی

محمد حسن‌زاده
شماره تماس: 35291213
 
 
مهمان : 0
امروز : 530
ديروز : 2270
ماه : 80240
كل : 2825876
 
  اداره کل امور اداری و مالی
شرح وظایف:

1- نظارت و راهبری كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.
2- نظارت بر فرآيند قانوني و كليه تشريفات استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه در حدود اختيارات تفويض شده.
3- هدايت امور مربوط به تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي و تهيه خلاصه پرونده كاركنان استانداري.
4- نظارت بر اجراي مقررات انضباطي كاركنان استانداري.
5- نظارت بر تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان استانداري در حدود قوانين و مقررات مربوط.
6- راهبری اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برنامه ريزي و پيگيري تشكيل كميته مربوطه.
7- نظارت بر تهيه و صدور احكام انتقال، انتصاب و مأموريت مستخدمين در حوزه استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات
8- نظارت و راهبری امور پرسنلي، بازنشستگان و موظفين استانداري و واحد هاي تابعه.
9- نظارت بر تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر)در مورد مستخدمين استانداري و واحد هاي تابعه
10- هدایت امور مربوط به ثبت و نگهداري تمامي آمار و اطلاعات پرسنلي بر اساس احكام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاري استانداري و واحدهاي تابعه.
11- نظارت بر اقدامات لازم به منظور برقراري تسهيلات رفاهي كاركنان استانداري و واحد هاي تابعه.
12- كنترل و تایید نهایی دريافت، ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره.
13- نظارت بر روند مکاتبات و تفكيك و ارجاع نامه هاي رسيده به واحد هاي مربوط و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در انجام امور.
14- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و نحوه نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و  اوراق عادي استانداري  و انجام امور اداري.
15- كنترل امور مربوط به نگاهداري دفاتر اعتبارات و تأمين هزينه ها بر اساس اعتيارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه.
16- نظارت بر امور مربوط به دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده.
17- نظارت بر تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوط.
18- كنترل نهايي ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري.
19- نظارت بر انجام امور مرتبط در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست هاي صادر شده.
20- نظارت بر انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده.
21- رسيدگي نهايي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.
22- نظارت بر تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط.
23- كنترل نحوه نگهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم.
24- نظارت بر تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات و حدود اعتبارات.
25- كنترل نهايي حساب انبار و اسناد خريد.
26- نظارت بر انجام امور حمل و نقل، پشتيباني و رفاهي كاركنان استانداري.
27- هدایت و برنامه ريزي و اجراي ارزشيابي سالانه و  نظارت بر رسيدگي به شكايات ارزشيابي شوندگان.
28- بستر سازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تاكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارايه آموزشهاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، ‌تفويض اختيار.

 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir